PERNIKAHAN ORANG YANG MENUKAR JANTINA

S : Bolehkah seorang perempuan yang menukar jantinanya menjadi lelaki, memeluk agama Islam dan jika ia telah memeluk agama Islam, lalu ingin bernikah dengan seorang perempuan Islam, adakah ia akan dibenarkan berbuat demikian dan adakah pernikahannya itu diakui?

J : Menukar jantina hukumnya haram. Seorang perempuan yang menukar jantinanya menjadi lelaki adalah diterima untuk memeluk agama Islam. Akan tetapi, ia tetap dikira sebagai perempuan kerana kelaki-lakiannya diragukan. Oleh itu, ia (seorang perempuan) tidak boleh bernikah dengan seorang perempuan lain.

 

 

 

[ Home ]