var poll_code="
";poll_code ="
";poll_code +=""; poll_code +=""; poll_code +=""; poll_code +=""; poll_code +="";poll_code +="";poll_code +="
"; poll_code +="
 I-Banci
";poll_code +="
"; poll_code +="Banyak remaja dikesan mudah terjebak di dalam kumpulan-kumpulan rahsia dan songsang, seperti Black Metal, punk dan skinhead, kerana:

"; poll_code +=" "; poll_code +="Mudah terpedaya dan terikut-ikut kawan.
";poll_code +=" "; poll_code +="Kurangnya pengawalan, pengawasan ibu bapa.
";poll_code +=" "; poll_code +="Lemahnya didikan agama, moral di sekolah.

"; poll_code +="
"; poll_code +=""; poll_code +="
";poll_code +="";